Privacyverklaring

Algemeen

Wij streven er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt je algemene informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet je meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij jouw graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen!

E-mailadres

Jouw emailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om je opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij jouw emailadres om met je te kunnen communiceren en om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten van ons, indien jij via de website hebt aangegeven daar prijs op te stellen. Je kunt je afmelden indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen.

Beveiliging

Wij besteden vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en jouw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Jouw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om jouw vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt je vinden op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Ontvangers van gegevens

Jouw gegevens die door ons worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van ons, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien deze gegevens daarvoor mogen worden gebruikt.

Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van ons. Je kunt je afmelden indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kun je per email contact opnemen met de afdeling klantenservice of via de rubriek contact.